Adxudicacións de Subvencións do Instituto Enerxético de Galicia

Denominación do Proxecto Subvencionado: MELLORA DO SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE TALLERES MECÁNICOS GALICIA S.L.

Axuda Concedida: 8.366,30€